Problem hos Webhuset

Oppdater #1

Webhuset som er leverandør av dedikert server til fastlegeportalen, opplever problem med ett Switch. Fastlegeportalen er derfor ikke tilgjengelig mens reparasjonen pågår. 

Postet den 09.05.2018


Dette problemet er løst!

Server unaccessable

Oppdater #1

Webhuset som er leverandør av dedikert server til fastlegeportalen, opplever problem med ett Switch. Fastlegeportalen er derfor ikke tilgjengelig mens reparasjonen pågår. 

Postet den 15.05.2018


Dette problemet er uløst.

Teknisk problem

Oppdater #1

Vi har dessverre tekniske problemer med serveren og beklager de ulempene dette medfører. Vi arbeider på spreng for å løse problemet og lover å holde dere oppdatert her på siden.

Postet den 27.07.2017


Oppdater #2

Nå alle tjenstene er tilbake og fungerer som normal.

Postet den 27.07.2017


Dette problemet er løst!

Oppgradering av Server

Oppdater #1

Fredag 23. juni mellom 12:00-18:00 vil fastlegeportalen være nede pga oppgradering til en ny dedikert servere.

Vi arbeider med forberedelser innfør oppgraderingen og det kan ibland merkes av portalens besøkere.

Vi beklager ulemper dette kan innebære.

Postet den 19.06.2017


Oppdater #2

Som følge av leveransevansker hos server-leverandør, må oppdatering av Fastlegeportalens server utsettes.

Ny foreløpig dato: 14. juli 2017 kl 12:00-1700.

Postet den 19.06.2017


Dette problemet er løst!

Sertifikat bytte

Oppdater #1

I forbindelse med bytte av sertifikat, kan det oppstå forstyrrelse i driften av nettstedet. Vi beregner være klar frem til 2. mai 2017.

Postet den 30.04.2017


Dette problemet er løst!

EPAS oppdatering

Oppdater #1

Vi arbeider med oppdatering av EPAS til versjon 3,05 og regner med å være klar juli 2017

Postet den 18.04.2017


Dette problemet er bearbeidet.

Innlogging med Google er løst

Oppdater #1

Vi opplevte problem med Google login etter oppdatering til versjon 3.0. 

Nå alt fungere som normal, og kan logge inn med Google Account som før.

Postet den 20.03.2017


Dette problemet er løst!

Teknisk oppgradering av Sveve.no onsdag 22. mars kl 23:00 til ca 23:30

Oppdater #1

Viktig info: På grunn av teknisk oppgradering av Sveve.no vil SMS-tjenesten være helt utilgjengelig onsdag 22. mars 2017 fra kl 23:00 og i ca 30 minutter. I denne perioden vil ingen SMS vil sendes, og det vil heller ikke være mulig å logge inn på din konto.

Vi beklager eventuelle problemer dette forårsaker!


Mvh Sveve.no

Postet den 17.03.2017


Dette problemet er løst!

Problem med logg inn og SMS funksjon

Oppdater #1

Etter oppdateringer til versjon 3.0, har vi hatt en del problemer med automatisk registrering av nye brukere og SMS funksjon. 

Automatisk registrering fungerer nå som det skal men vi arbeider med å ferdigstille tilgangsstyring til SMS funksjon som vi være klar i løpet av i dag eller i morgen. 

Postet den 09.03.2017


Dette problemet er løst!

Oppdatering til versjon 3.0

Oppdater #1

Versjon 3.0

Oppdatering av fastlegeportalen til versjon 3 er utført. Små feil og justeringsbehov etter versjon oppdatering er uunngåelig, men vårt utviklerteam arbeider for fullt for å finne og korrigere slike feil. Vi beklager ulemper dette kan innebære.

Hva er nytt i versjon 3.0?

Multi-site: Fastlegeportalen består nå av 17 separate nettsteder en for hvert HF område, inklusive Østfold.

Kontaktlegeordning

I versjon 3.0 har fastlegeportalen gjort klar for innføring av kontaktlegeordning.

Hovedmeny
HENVISNINGER
  • Felles henvisningsmaler: Alle henvisningsmaler som er basert på prioriteringsveiledere fra Helsedirektoratet, er felles for alle 7 nettsteder. Men fullt mulig for det enkelte HF-område å tilføye ønsket tekst på ønsket sted i disse maler etter ønske. Slike tilføyelser vil da kun synlige for besøkere av det nettstedet.
  • Lokale henvisningsmaler. Hvert HF-område kan skrive ubegrenset antall enge henvisningsmaler etter ønske. Slike lokale henvisningsmaler vil da kun synlige for besøkere av det nettstedet.
NYHETER

Hvert HF-område har fått egen nyhetsside for egne nyheter og annen informasjon som andre ønsker å informere fastleger om. Nyhetssiden (som fastlegeportalen i øvrig) er en ikke-kommersiell side og hvem som får publisere der bestemmes av aktuelle HF-området «site-admin». Det er naturlig at PKO i hvert HF-område er «site-admin».

EPAS

Denne modul (Elektronisk Prosjekt Administrasjon System) er under siste testfase og beregnes være klar til versjon 3.1 medio april 2017. Versjon 2.0 av EPAS er i bruk i mellomtiden.

EVENTS

Denne modul (Kursmodul) er under siste testfase og beregnes være klar til versjon 3.1 medio april 2017. Versjon 2.0 av Events vil være i bruk i mellomtiden.

SUPPORT

Nå er det mulig å sende en support-ticket til fastlegeportalens supportavdeling ved behov for hjelp. Supportmodulen genererer en sak for hver henvendelse og sakens status kan følges av avsenderen i fastlegeportalen.

Adresseregister

NHN-adresseregister har vært integrert i fastlegeportalen med daglig oppdatering siden september 2016. Nye og forbedrede funksjoner for underavdelinger er nytt i denne versjonen. F. eks. adresser under psykisk helsevern for voksne er nå inndelt i respektive DPS område.

Brukerprofil

Forenklet håndtering av brukerprofil samt mulighet for Superbrukere som velges av den enkelte legekontor/organisasjon.

  • Superbruker: Funksjonen superbrukere(VSO-bruker) kan ofte innehas av kontorpersonell som oppdaterer ventetider og annen tilgjengelighetsdata for leger og kontoret.
  • Eksport: de avtaler og tilgjengelighetsdata som er registrert i fastlegeportalen kan med en tastetrykk eksporteres til Outlook, iCal og Google kalender.

 

 

 

Postet den 26.02.2017


Oppdater #2

Etter oppdateringer til versjon 3.0, har vi hatt en del problemer med automatisk registrering av nye brukere og SMS funksjon. 

Automatisk registrering fungerer nå som det skal men vi arbeider med å ferdigstille tilgangsstyring til SMS funksjon som vi være klar i løpet av i dag eller i morgen. 

Postet den 26.02.2017


Dette problemet er løst!

  • 1(current)
  • 2

Site Status

Fastlegeportalen.no
Mislykket

Online Server Status